Ocenenia a certifikácie

Označenie ČESKÁ KVALITA

Spoločnosti DITON s.r.o. bolo dňa 19. 2. 2016 umožnené, ako prvej spoločnosti z radu výrobcov betónových prvkov v Českej republike, používať prestížne označenie ČESKÁ KVALITA – OSVEDČENÉ PRE STAVBU, a to pre nasledujúce výrobky:
– betónové dlažobné bloky,
– betónové dlažobné dosky,
– betónové obrubníky,
– betónové tvárnice.

Aby mohli naše výrobky niesť túto značku, museli najskôr prejsť náročnými testami zladenými s európskymi normami, kde sa posudzovala vhodnosť našich výrobkov na použitie na stavbe v zmysle zákona č. 183/2006 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) a ďalších technických predpisov ČR. Významným prvkom tohto certifikačného systému je tiež zaistenie trvalého dozoru dodržiavania úrovne overených vlastností príslušného stavebného výrobku. Celý certifikačný systém vrátane udeľovania značky je v súlade s ČSN ISO/IEC 17030 Posudzovanie zhody – Všeobecné požiadavky na značky zhody tretej strany, je celkom transparentný, nestranný a nediskriminačný.

Získanie značky ČESKÁ KVALITA – OSVEDČENÉ PRE STAVBU je pre spoločnosť DITON ďalším míľnikom v našom podnikaní. Určite by sme toto ocenenie a uznanie našej práce nedosiahli bez našich zamestnancov a tiež bez vás, našich zákazníkov, ktorí ste nám každodennou inšpiráciou a hnacím motorom.

Certifikát EXCELENTNÁ KVALITA

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF) udělila v roce 2021 naší společnosti Certifikát excelentní kvality za 1. místo z celkem 119 posuzovaných firem v kategorii Výrobci a dodavatelé stavebních výrobků, technologií a služeb. Udělené hodnocení je známkou kvality, vycházející z mnohaletého sledování firem, které se uskutečnily v letech 2016-2020. Do bodového hodnocení zasáhlo přibližně 200 nezávislých českých zahraničních odborných porotců a více než 300 000 návštěvníků ve veřejně dostupných hlasováních. Toto nezávislé a objektivní hodnocení je výsledkem poctivé a dlouholeté práce našich zaměstnanců.

Ocenenie NAJLEPŠÍ VÝROBCA STAVEBNÍN

Celkom osemkrát, a to v rokoch 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019, sa nám podarilo obstáť vo veľmi silnej konkurencii a zvíťaziť v súťaži „Najlepší výrobca stavebnín“.

Táto súťaž je každoročne vyhlasovaná Ministerstvom priemyslu a obchodu spoločne so Zväzom podnikateľov v stavebníctve a mediálnym partnerom súťaže je časopis Stavebnictví. Jej cieľom je prezentovať a zviditeľniť výrobné firmy, prevádzky a závody priemyslu stavebných hmôt v Českej republike s jej progresívnymi a kvalitnými výrobkami pre stavebníctvo a ostatný priemysel. Súťaž sa snaží ukázať odbornej aj laickej verejnosti, že aj výroba stavebných hmôt môže byť ohľaduplná a šetrná k životnému prostrediu, ale pritom môže byť moderná a energeticky úsporná.

Veľkú zásluhu na všetkých oceneniach majú ako naši zákazníci, ktorí sa na nás denne s dôverou obracajú, tak aj všetci naši zamestnanci. Predovšetkým tí svojou každodennou prácou robia spoločnosť DITON úspešnou.

 

Certifikáty IMS

Manažment kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2016 (QMS)

Environmentálny manažment podľa ČSN EN ISO 14001:2016 (EMS)

Systém manažmentu bezpečnosti práce podľa ČSN ISO 45001:2018 (BOZP)

Certifikáty a osvedčenia

Všetky produkty sú certifikované a kontrolované Autorizovanou osobou 2004 – Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. a spĺňajú príslušné normy a technické požiadavky. Na základe platných certifikácií boli vydané príslušné vyhlásenie o zhode. Spoločnosť DITON poskytuje na výrobky záruku v dĺžke 60 mesiacov.

Na stránke každého výrobku je vždy na stiahnutie zodpovedajúci Certifikát – vyhlásenie o zhode. Všetky Certifikáty – vyhlásenie o zhode sú na stiahnutie na stránke Na stiahnutie / Certifikáty – vyhlásenie o vlastnostiach.