Obaly

Spoločnosť DITON s.r.o. je zapojená do systému združeného plnenia spätného odberu a zhodnocovania odpadov z obalov v Českej republike prostredníctvom EKO-KOM, v Rakúsku prostredníctvom ARA a na Slovensku prostredníctvom ENVIPAK.

Obaly uvádzané na trh spoločnosťou DITON s.r.o. spĺňajú požiadavky § 3, 4 zákona č. 477/2001 Sb. o obaloch v znení neskorších predpisov.