Pomáháme

Oblastná charita Pardubice

V letech 2015 a 2016, 2020 a 2021 sme vo forme hmotných darov podporili Oblastnú charitu Pardubice. Spoločnosť DITON darovala betónovú dlažbu na úpravu príjazdovej cesty odľahčovacieho zariadenia pre seniorov v Mikuloviciach u Pardubíc.

       

Odľahčovacie služby Červánky pomáhajú rodinám či iným opatrujúcim osobám zaistiť starostlivosť o seniorov a osoby so zdravotným postihnutím či chronickým ochorením, ktoré nemôžu zostať samé doma bez dohľadu v dobe, kedy opatrujúca osoba potrebuje zaistiť osobné záležitosti alebo si odpočinúť od náročnej každodennej starostlivosti.

Upravená príjazdová cesta umožňuje bezpečný a komfortný presun klientov z a do budovy ambulantnej odľahčovacej služby.


Domček plný koliesok

Na jeseň v roku 2016 a 2020 sme formou hmotného daru podporili DOMČEK PLNÝ KOLIESOK (DPK) v Starej PakeDPK je projekt viacúčelového centra pre hendikepovaných. Spoločnosť DITON darovala stratené debnenie pre vybudovanie komunitného bývania s asistenciou pre šesť zdravotne postihnutých ľudí.

O samotnom snažení DPK vypovedá tiež výstižná reportáž TV Barrandov, kde je vidieť, ako čo najefektívnejšie využili získanú podporu a akú veľkú časť stavebných prác robia svojpomocne: https://www.youtube.com/watch?v=UkJkjivIJ0g

Více na: http://www.domecekplnykolecek.cz/viewpage.php?page_id=107 a http://www.domecekplnykolecek.cz/viewpage.php?page_id=39