Projekty EÚ

Spoločnosť DITON realizovala alebo sa podieľa na realizácii nasledujúcich projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ: