Grafické a kladecí návrhy zdarma

Čo sú to grafické návrhy a návrhy pokládky?

Pomôžu vám zrealizovať vašu vysnívanú stavbu. Stačí vedieť, o akú plochu a materiál sa jedná, a náš technik vám poradí, či je betónová dlažba, plot či múrik na dané miesto vhodný.

 

Pripravíme pôdorys s vyznačeným plánom pokládky dláždenej plochy, prípadne konštrukčné riešenie požadovanej stavby v súbore PDF a vizualizáciu s návrhom pokládky vonkajšej dlažby, múriku či plotu do fotografie s miestom realizácie.