DITON dodáva Českú kvalitu

1. 11. 2023

Rada kvality Českej republiky a Riadiaci výbor Národného programu kvality Českej republiky udelili našej spoločnosti ocenenie, ktoré ju oprávňuje používať značku Česká kvalita.

Toto ocenenie dokazuje, že na trh dodávame výrobky najvyššej kvality, ktoré sú plne porovnateľné so zahraničnou konkurenciou.

Naše výrobky musia v prísnych testoch akreditovaných skúšobných laboratórií a iných odborníkov preukázať, že majú vynikajúcu kvalitu a sú pre spotrebiteľov absolútne bezpečné.

Vďaka nepretržitej kontrole, ktorú vykonávajú správcovia značky kvality, zaručujeme našim zákazníkom najvyššiu kvalitu nielen v čase udelenia značky, ale počas celého obdobia, na ktoré bolo udelené právo používať značku.

Ocenenie v Národnom programe Českej kvality je nielen nezávislou zárukou kvality a bezpečnosti pre našich spotrebiteľov, ale aj zaslúženým uznaním vynikajúcej práce našej spoločnosti.